Utėlėtumo profilaktika mokyklose

Žinios apie utėlėtumą yra esminis dalykas, keičiantis nuostatas ir elgesį bei užtikrinantis efektyvų jo plitimo mažinimą. Supratimas apie utėlių vystymosi ciklą padeda jas sėkmingai sunaikinti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turėtų utėlėtumo profilaktikos temas įrašyti į moksleivių sveikatinimo veiklos planus, o informavimo priemones pritaikyti visų amžiaus grupių mokiniams. Kiekvienų mokslo metų pradžioje ar kitu mokslo metų periodu sveikatos specialistai turėtų aprūpinti vaikus ir tėvus mokomąja informacine medžiaga: atmintinėmis, informaciniais lapeliais, laiškais tėvams, mokyklos leidiniais, žiniasklaidos priemonėse skelbti informaciją apie pedikuliozės profilaktiką, ankstyvą išaiškinimą ir efektyvų utėlių naikinimą priemonėmis nuo utėlių. Šiais laikais sveikatos priežiūros specialistai darbą atlieka etiškai, nesukeldami vaikui gėdos, nepilnavertiškumo ar pažeminimo jausmų. Be jokių abejonių, atsižvelgiant į esamą epidemiologinę utėlėtumo situaciją reikia organizuoti moksleivių švietimą rengiant pokalbius, paskaitas, dalinant atmintines apie pedikuliozės profilaktiką.

Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – profilaktinis moksleivių tikrinimas.
Patikrinimą rekomenduojama atlikti:
- po rudens atostogų
- po žiemos atostogų
- po pavasario atostogų

Mokyklos darbuotojai privalo suprasti, kad tai labai subtilus dalykas ir imtis visų priemonių, kad mokinys būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. Utėlėtumo patikrinimą turi atlikti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie dirba ugdymo įstaigose. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai turi būti informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti.  Jei mokinys yra užsikrėtęs utėlėmis, svarbu paaiškinti, kad tai dar nereiškia, jog jis nesilaiko higienos reikalavimų, nes net ir kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. Patikrinimas turi būti atliekamas atskiroje patalpoje. Tai galėtų būti sveikatos kabinetas ar specialiai tam skirta patalpa. Atliekantis patikrinimą sveikatos priežiūros specialistas turi elgtis korektiškai ir dalykiškai. Apžiūrimas mokinys neturi jaustis nešvarus ir kaltas, jei jo galvoje ar drabužiuose būtų rasta utėlių. Svarbu prisiminti, kad tai ne vaiko kaltė! Mokinys, kurio galvos plaukuose randama utėlių, neturi būti izoliuotas nuo kitų mokinių! Jis gali likti mokykloje iki dienos pabaigos. Baigus patikrinimą, būtina tuoj pat informuoti mokinio tėvus apie utėlėtumo problemą. Taip pat mokyklos administracija mokyklos bendruomenei gali išdalyti laiškus, kuriais būtų rekomenduojama patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis bei suteikiama informacija apie utėlėtumo profilaktiką. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai utėlės išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, nei glindų). Mokyklos vadovybė gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame nurodytų, kokiomis priemonėmis ir kada buvo naikinamos utėlės.

Atsisiųskite - Atmintinė “Utėlėtumo profilaktika”

Atmintinę parengė Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras

Išsisaugok! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • del.icio.us
  • Digg
  • MisterWong
  • BlinkList
  • blogmarks
  • Technorati
  • YahooMyWeb

One Comment

  1. auka:

    Iš tikrųjų problema tame, kad nėra efektyvių vaistų nuo pedikuliozės (utėlėtumo). Vaistinėse tėra vienintelis vaistas “Pedeks”, kuris nėra efektyvus kovojant su šia problema. Jau nežinia kiek pinigų jam esu išleidus. Anksčiau būdavo labai geras ir efektyvus preparatas “Nitifor” jo užtenka viena kartą panaudoti, bet kažkaip paslaptingai šis vaistas iš Lietuvos vaistinių dingo. Aš pati esu susidūrus su šia skaudžia pedikuliozės problema ir žinau, kad šiuos parazitus labai labai sunku išnaikint. O išnaikinus labai lengva vėl pasigaut. :(

Komentuokite