Archive for the ‘Patarimai’ Category.

Kaip naikinti utėles?

Kai susiduriame su labai nemalonia problema – utėlėtumu, daugeliui iškyla klausimas - kaip atsikratyti utėlių ir jų glindų? Kaip naikinti utėles nepakenkiant organizmui? Yra aprašytų atvejų apie neveiksmingus šampūnus, kurie ne tik neišsprendė problemos, bet ir sukėlė plaukų slinkimą.

Kaip daugelis jau žinote, galvinė utėlė yra mažas vabzdys parazitas, kuris mėgsta šilumą ir kraują, todėl veisiasi žmogaus galvos plaukuose. Utėlė negali gyventi pas kitus gyvūnus, todėl žmonės nuo jų užsikrėsti negali. Priešingai nei daugelis mano, utėlės šokinėti ar skraidyti negali! Galvinės utėlės plinta tik tarp žmonių, dažniausiai taip vadinamu „galva – galva“ keliu. Tai reiškia, kad užsikrėsti galima, jei utėlėto žmogaus plaukai tiesiogiai susilietė su sveiko žmogaus plaukais. Taip pat utėlės gali būti perduodamos su daiktais: dalinantis ausinėmis, kepurėmis, šalikais. Labai dažnai utėlėtumo plitimo priežastimi tampa šukos, ypač vaikų kolektyvuose darželiuose ar mokyklose. Užsikrečiama dažniausiai tada, kai kontaktas su utėlėtu asmeniu trunka apie minutę ar ilgiau (jei dalinamasi utėlėtumu sergančio asmens šukomis, beveik nėra abejonių, kad užsikrėtimas įvyks). Todėl, siekiant sustabdyti utėlėtumo plitimą, būtina informuoti artimus žmones bei draugus dėl galimo užkrato plitimo bei imtis tiek prevencinių, tiek gydymo priemonių.

Ką daryti, kad neužsikrėstume utėlėmis?

Reikia naudotis tik savo asmeniniais daiktais ir jokiu būdu nesinaudoti bendromis šukomis, rankšluosčiais, ausinėmis, kepurėmis, šalikais ar panašiais daiktais. Labai dažnai dėl šios taisyklės nesilaikymo vienam šeimos nariui užsikrėtus utėlėmis greitai užsikrečia ir visi likusieji šeimos nariai.

Dredai (įvairaus storio ir ilgio neiššukuojamai suveltų plaukų sruogų “dešros“ arba “virvės“) – geriausi utėlių draugai, nes jei į šią šukuoseną „įsimes“ utėlės, jokiomis priemonėmis jų iš ten neiškrapštysi. Vienintelis būdas – kirpti galvą plikai ir tik tada gydyti. Taigi, viena iš prevencinių priemonių – nenešiokite dredų (nesupraskite klaidingai – neturiu nieko prieš šią šukuoseną ir ji pati savaime utėlėtumo nesukels, tačiau tai didina riziką laiku nepastebėti pirmųjų utėlėtumo požymių bei gydyti jį).

Jei sužinojote, kad aplinkoje yra utėlėtumo protrūkis, naudokite apsauginius losjonus nuo utėlių (Lietuvoje yra Parasidose apsauginis losjonas), kurių galite įsigyti vaistinėse.

Kaip naikinti utėles, jei jomis užsikrėtėme?

Kaip jau minėjau anksčiau, būtina informuoti artimuosius, draugus, mokyklos ar darželio vadovus, kad atkreiptų dėmesį dėl galimo utėlėtumo protrūkio bei imtųsi prevencinių priemonių.

Naikinti utėles galima pedikuliocidais. Lietuvos vaistinėse galima įsigyti permetrino preparatų, kurie naudojami utėlių naikinimui. Bėda ta, kad šie preparatai nėra 100% efektyvūs. Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau epidemiologinių studijų (Permethrin reistant human head lice, Pediculus capitis, and their treatment. Arch Dermatol/vol.139, Aug 2003; Pesticide resistant head lice found in US. Harvard school of public health, 1999; Choice of treatment will depend on local patterns of resistance. BMJ 2001;323:1084), kuriose utėlių atsparumas permetrinui įvardijamas kaip pagrindinė neefektyvaus utėlėtumo gydymo priežastis ir ši tendencija ryškėja.

Kai kuriose šalyse yra malathiono preparatų (Lietuvoje nėra), kurie yra truputį efektyvesni nei permetrino preparatai, tačiau utėlių atsparumas šiai medžiagai taip pat pastebimas (Survey of Permethrin and Malathion Resistance in Human Head Lice Populations from Denmark. JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, Vol. 43, no.3).

Šiuo metu Lietuvos vaistinėse atsirado nauja priemonė utėlių naikinimui – Parasidose gydomasis losjonas, kuris turi įrodytą 100% efektyvumą naikintant utėles. Be abejo, šis efektyvumo procentas pasiekiamas, jei laikomasi vartojimo instrukcijos. Bet jei tai padės greitai išsigydyti, tai kodėl gi nepaskaičius tos instrukcijos? J

Dar viena labai svarbi utėlių naikinimo priemonė – specialios šukos negyvų utėlių ir glindų iššukavimui iš plaukų. Po utėlių naikinimo minėtais pedikuliocidais ar Parasidose gydomuoju losjonu nuo utėlių, būtina tinkamai iššukuoti plaukus. Šukavimo metu pašalinamos negyvos utėlės ir labai tvirtai prie plauko prisitvirtinusios utėlių glindos. Jei po gydymo tinkamai neiššukuosite plaukų, esančios apmarintos glindos gali atsigauti ir iš jų vėl išsiristi naujos utėlės. Ir taip pasaka be galo… Tik atminkite, kad vien šukavimas utėlėtumo neišgydys.

Taigi, jei jau susidūrėte su utėlėtumo problema, nedelsdami imkitės visų prevencinių ir galimų gydymo priemonių. Tik kompleksinis gydymas ir mūsų visų atsakingumas padės įveikti utėlėtumo problemą.

Utėlėtumo profilaktika mokyklose

Žinios apie utėlėtumą yra esminis dalykas, keičiantis nuostatas ir elgesį bei užtikrinantis efektyvų jo plitimo mažinimą. Supratimas apie utėlių vystymosi ciklą padeda jas sėkmingai sunaikinti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turėtų utėlėtumo profilaktikos temas įrašyti į moksleivių sveikatinimo veiklos planus, o informavimo priemones pritaikyti visų amžiaus grupių mokiniams. Kiekvienų mokslo metų pradžioje ar kitu mokslo metų periodu sveikatos specialistai turėtų aprūpinti vaikus ir tėvus mokomąja informacine medžiaga: atmintinėmis, informaciniais lapeliais, laiškais tėvams, mokyklos leidiniais, žiniasklaidos priemonėse skelbti informaciją apie pedikuliozės profilaktiką, ankstyvą išaiškinimą ir efektyvų utėlių naikinimą priemonėmis nuo utėlių. Šiais laikais sveikatos priežiūros specialistai darbą atlieka etiškai, nesukeldami vaikui gėdos, nepilnavertiškumo ar pažeminimo jausmų. Be jokių abejonių, atsižvelgiant į esamą epidemiologinę utėlėtumo situaciją reikia organizuoti moksleivių švietimą rengiant pokalbius, paskaitas, dalinant atmintines apie pedikuliozės profilaktiką.

Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – profilaktinis moksleivių tikrinimas.
Patikrinimą rekomenduojama atlikti:
- po rudens atostogų
- po žiemos atostogų
- po pavasario atostogų

Mokyklos darbuotojai privalo suprasti, kad tai labai subtilus dalykas ir imtis visų priemonių, kad mokinys būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. Utėlėtumo patikrinimą turi atlikti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurie dirba ugdymo įstaigose. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai turi būti informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti.  Jei mokinys yra užsikrėtęs utėlėmis, svarbu paaiškinti, kad tai dar nereiškia, jog jis nesilaiko higienos reikalavimų, nes net ir kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. Patikrinimas turi būti atliekamas atskiroje patalpoje. Tai galėtų būti sveikatos kabinetas ar specialiai tam skirta patalpa. Atliekantis patikrinimą sveikatos priežiūros specialistas turi elgtis korektiškai ir dalykiškai. Apžiūrimas mokinys neturi jaustis nešvarus ir kaltas, jei jo galvoje ar drabužiuose būtų rasta utėlių. Svarbu prisiminti, kad tai ne vaiko kaltė! Mokinys, kurio galvos plaukuose randama utėlių, neturi būti izoliuotas nuo kitų mokinių! Jis gali likti mokykloje iki dienos pabaigos. Baigus patikrinimą, būtina tuoj pat informuoti mokinio tėvus apie utėlėtumo problemą. Taip pat mokyklos administracija mokyklos bendruomenei gali išdalyti laiškus, kuriais būtų rekomenduojama patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis bei suteikiama informacija apie utėlėtumo profilaktiką. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai utėlės išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, nei glindų). Mokyklos vadovybė gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame nurodytų, kokiomis priemonėmis ir kada buvo naikinamos utėlės.

Atsisiųskite - Atmintinė “Utėlėtumo profilaktika”

Atmintinę parengė Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras